Muliggjør kommunikasjon og koordinering av mobile pleieteam.

ascom-image-

 

Ascom Myco smarttelefonløsninger: Kommunikasjon og koordinering med tale, meldinger, oppgavetildeling m.m.

 • Den kobler alle brukere sømløst sammen med kolleger, pasienter, laboratorier, apotek, vaktmestere, rengjøringspersonale, medisinsk utstyr, pasientmonitorer og pasientvarslingssystemer.

 • Den håndterer data fra alle disse kildene. Dette blir til meningsfull informasjon som hjelper pleiepersonalet med å ta de beste beslutningene mens de er på farten.

 • Den muliggjør samarbeid. Den bidrar til å fjerne flaskehalser i arbeidsprosessene. Den sender informasjon videre til administrative og analytiske systemer. Og selvfølgelig kan den også brukes som en telefon.

Vi snakker om Ascom Myco 2,  en smarttelefon som fungerer som et knutepunkt.


 

Ascom Myco 2 film – smarte funksjoner
 

Hvorfor sykepleiere trenger mer effektive kommunikasjonsverktøy.

 • Tid brukt på kommunikasjon

  Skriftlig kommunikasjon er ikke tatt med [1]
  60 %
  60 %
 • Antall personale en pasient møter

  Gjennomsnitt for et firedagers sykehusopphold [2]
  50
  50
 • Hvorfor skjer feilmedisinering?

  Kommunikasjonsfeil er primærårsaken [3]
  # 1
  # 1
 • Kommunikasjonen er fortsatt ikke digital

  Hovedsakelig person-til-person kommunikasjon [1]
  90 %
  90 %
ascom-image-

Alarmer er den største teknologiske utfordringen for sykehusene.

ascom-image-

Pleiepersonale bruker mindre enn en femtedel av sin tid på direkte pleie av pasientene.3


 

Les mer om Ascoms sykehusløsninger på www.ascom.no


Referanser:
1. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89. Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15. mars 2016].
2. O’Daniel, M. og Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Nås 30. mars 2016]. 
3.   Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34

Enkelte funksjoner i Ascom Myco 2 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter. 
Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.