Kunderna uttaler

Kund Sjukhus

Om Ascom
Norrtälje Sjukhus Tiohundra AB

Med fasta larmknappar och trådlös tvåvägskommunikation minskar risken för allvarliga följder vid akuta situationer. – Nu ser vi om larmen når rätt personer och om de är på väg, säger Anders Mellström, klinikchef anestesi, Norrtälje sjukhus Tiohundra AB.
– Jag tror och hoppas att det nya systemet tillfredsställer våra behov och krav. Så här långt känns det jättebra att få ett så funktionellt akutlarmsystem som möjligt, för det handlar verkligen om sekunder för att rädda liv, säger Anders Mellström.
Centralsjukhuset, Karlstad

-Systemet gör att ingen behöver tveka vid till exempel ett akutlarm. Vi spar sekunder som kan rädda liv, säger Jan Söderholm, sjukhusintendent och ansvarig för akutlarm och kallelsesystem.
Centralsjukhuset, psykiatriska akut- mottagningen, Hus 1

-När personalen får all information, ser alla larm och kallelser behöver vi inte längre ha blinkande lampor och tutande signaler i korridorerna. Psykiatripatienterna som störs av ljud får därmed en behagligare vårdupplevelse.Och personalen också förstås, säger Thomas Fröde avdelningscheför psykiatriska akutmottagningen på CSK.
Centralsjukhuset, Hus 2
-Ingen behöver tveka när något händer. Och vid överlämningar är det väldigt smidigt att bara byta enhet med varandra. Att det blir mycket tystare på arbetsplatsen jämfört med tidigare kallelsesystem är också en skön förbättring, säger Petra Lundgren, avdelningschef för medicinakutvårdsavdelningen (MAVA).Ce
Stora Enso, Kvarnsveden

- Ascoms lösning ¨är den enda på marknaden som uppfyller våra krav på tillförlitlighet, säger Johan Böhlin, teamledare på avdelningen el och instrument för pappersmaskinen PM12 på Stora Enso Kvarnsveden.
– Vi tittade på olika leverantörers kommunikationssystem men det var bara Ascoms som hade funktionen full duplex så att medarbetarna kan arbeta med båda händerna fria. Dessutom var det mycket hög ljudkvalitet
Södersjukhuset, Stockholm

- Ascoms system används redan idag av flera sjukhus och andra verksamheter som ställer höga krav på säkerhet. Dessutom vet vi att deras system kommer att kunna möta kraven som den medicintekniska utvecklingen ställer i framtiden,säger Lars Carlsson, Medicinteknisk- och IT-chef på Södersjukhuset.
Örebror Universitetssjukhus, Dialysen

- Tanken är att de lite friskare patienterna – efter utbildning – ska kunna ge sig själva dialys. På självdialysenheten kommer det att finnas en sköterska, men under vissa tider kommer enheten att vara obemannad. Därför behövde vi ett system som tillåter att sköterskan kan vara rörlig men snabbt komma om någon kallar, säger Jasmina Hadzijusufovic, biträdande avdelningschef på enheten för självdialys.
Sahlgrenska Universitetssjukhus,
Nya vårdbyggnaden, Göteborg
– En av de stora fördelarna med teleCARE och en stark anledning tillatt vi valde den här lösningen, är att den gör att det blir betydligt lugnare och mindre stressigt för både personal och patienter, inte minst nattetid, säger Kerstin Sjöås, projektledare för den nya vårdbyggnaden.
Östra Sjukhuset, Dialysenheten, Göteborg

– Det känns väldigt bra att få patientkallelser och larm direkt till sig. Med teleCARE blir också personalansvaret tydligare vilket ökar säkerheten i arbetet och ger bättre service till patienterna,
säger Ingrid Lindholm Karlsson.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna

– Tidigare larmade telefonisterna en speciell akutgrupp via en knapp. Akutgruppen skulle sedan hitta en telefon, ringa tillbaka och få information om var och vilken typ av larm det handlade om. I det nya systemet får akutgruppen all information direkt i sin personsökare och kan därmed snabbt vara på plats. Risken för missförstånd har minskat och såväl telefonister som akutgrupp känner sig betydligt mindre stressade, säger Staffan Edberg.

Kund Industrin

Om Ascom
Shell Raffinaderi, Göteborg

-Vi ville ha ett nytt system och eftersom Ascom är marknadsledande på det här området var det en självklarhet att vi valde deras system. Eftersom vi kunde behålla alla våra basstationer, våra handenheter och vårt kablage, blev installationen enkel och kostnaderna för omställningen till IP-telefoni blev låg, säger Michael Panetta, ansvarig f6r telecom på Shell Raffinaderi i Göteborg.
Swedish Match, Kungälv

- Den ökade mobiliteten har minskat stopptiderna i produktionen. Att vi snabbt kan åtgärda fel är centralt i vår verksamhet. Ytterligare en vinst är att alla anrop skrivs in som en arbetsorder i underhållssystemet. Utifrån det kan vi se var den mesta servicen behövs, vi kan planera efter det och därmed öka effektiviteten, säger Glenn Fredriksson, underhållschef på Swedish Match.
Getinge Sterilizations, Getinge

– För två år sedan stod vi inför utmaningen att anpassa produktionen för att möta en större efterfrågan med fler produktvarianter och för att kunna tillgodose variationen i efterfrågan. Ganska snart bestämde vi oss för att gå över till taktad produktion. I Ascom såg vi en partner som var expert på mobila lösningar och som kunde integrera takt- och andonsystem tillsammans med tal i befintlig telefoni, säger Carl Björekull, projektledare för produktionen på Getinge Sterilizations.
Bravikens Pappersbruk

-Vi bestämde oss för att installera ett system där larmet presenterades som ett textmeddelande i personalens handenheter, vilket gör att de snabbare får information om var det brinner oavsett var i anläggningen de befinner sig, säger Bengt Rastland.
Gryyab,Göteborg Med det nya systemet kan vi röra oss mellan olika basstationer utan att riskera att samtalet bryts. Detsamma gäller för larm, vilket ökar tryggheten för vår personal. Dessutom har vi fått möjlighet till styrfunktioner som att öppna portar och tända strålkastare direkt från telefonen, säger Johan Eidenby, gruppchef El på Gryaab.
Kraftfood, Gävle

- Vi ville ha ett industrianpassat modernt system med en teknologi som ger oss möjlighet att bygga vidare på i framtiden. Dessutom behövde vi ett system med många olika funktioner och möjlighet att koppla in olika typer av larm, säger Roger Hemström, fastighetsansvarig på Gävlefabriken.

Kund Äldrevården

Om Ascom
Änggårdsbacken, Göteborg

- Talfunktionen skapar ökad trygghet för de boende och har även väsentligt minskat stressnivån bland personalen. Tidigare kunde de boende uppleva att de larmade och larmade och att personalen inte kom, det hör jag aldrig nu längre, tack vare att de snabbt får en bekräftelse. Med talfunktionen kan personalen svara direkt på ett larm och få en indikation på hur de ska prioritera, det hindrar att någon med ett akut behov av hjälp
blir sittande allt för länge. Ulrika Wänman är enhetschef på Änggårdsbacken Hus A.