Artiklar

Ämne Titel Innehåll PDF
Positioneringsguide 8 steg till den optimala positioneringslösningen Effektiv lokalisering av människor och utrustning har många fördelar. Arbetsflöden blir smidigare och tryggheten större när du inte behöver använda tiden med att leta. Men vad är den optimala lösningen? Link
Patientens ID som systemnyckel Patienten är en unik systemdörröppnare

Sjukhusets många system bågnar av patientuppgifter. Varför inte göra dem tillgängliga där de behövs, så att arbetsflödet på sjukhusavdelningarna kan löpa smidigare och mer effektivt? Nyckeln till systemet finns edan: det är patientens ID.

Link
Omfattande datainsamling Omfattande datainsamling säkrar effektiv behandling Med en ny lösning går det att samla in patientdata från patienter med särskilt behov av övervakning som är kopplade till medicintekniska produkter från olika tillverkare. En enkel knapptryckning ger sjukvårdspersonalen tillgång till nära realtidsdata när och var som helst där behovet finns.   Link
Wilke-rapport Vad gör sjuksköterskorna med sin tid? I augusti 2015 genomförde analys- och konsultföretaget Wilke en undersökning för Ascoms räkning för att ge insikt om hur arbetsdagen ser ut på en typisk dansk sjukhusavdelning. Analysen genomfördes på tre avdelningar på tre danska sjukhus under perioden 13 augusti till 3 september 2015. Klicka på länken och ta del av slutsatserna av analyse.  Link
App trötthet Är appar en ny utmaning för sjukvården? Smartphones snabba intåg på sjukhusen öppnar en värld av nya möjligheter med appar som stödjer det kliniska arbetet. Att ha patientinformationen direkt i handen i vårdsituationen ger möjligheter till både bättre effektivitet och mer patienttid. Men det kräver styrning – annars förlorar man överblicken.
Link
Lokaliseringsteknik Lokaliseringsteknik ger många fördelar. Men hur finmaskig ska den vara? Det är en balansakt att skapa en optimal positioneringslösning. Det finns fördelar med att kunna lokalisera utrustning, patienter och kollegor, men hur finmaskig ska positioneringen vara? Och ska den vara likadanför allt och alla? Risken finns att det kan bli för mycket.  Link
Kliniska Smartphones Hälso- och sjukvården har speciella behov. Det kräver speciella lösningar Det ligger nära till hands att välja de enklare konsumentmodellerna av smartphones när de traditionella handenheterna ska ersättas. Många känner till dem utanför jobbet, de är billiga och det finns mängder avappar till dem. Så varför överväga specialdesignade alternativ? Link
Inspark Enkelrum Är enkelrum en utmaning för sjukvården?
Under många år har det varit vanligt att det legat två eller fler patienter i ett patientrum. Så är det inte längre. Alla nya sjukhusbyggnader är inredda med enkelrum. Det finns många fördelar med att ge varje patient ett eget rum, men finns det också en baksida? Patienter i enkelrum står inte under uppsikt i lika hög grad, vilket ställer andra krav på personalen. Link
Larmtrötthet Larmtyranni hotar patientsäkerheten

Omfattningen av falskt positiva larm på sjukhusen har blivit så stort att det utgör en påtaglig risk. Konstanta larmsignaler tillsammans med pipen från medicinsk utrustning och patientmonitorer gör vårdpersonalen döv för de viktiga larmen vilket hotar patientsäkerheten.Få idéer till lösningen här.

PDF
Smartphones i hälso- och sjukvårdssektorn Säker användning av smartphones inom sjukvården

De användarvänliga smartphonen används allt mer inom hälso- och sjuvårdssektorn. Inte bar i fickorna på patienterna och anhöriga utan också som det föredragan arbetsredskapet för många i personalen. Sjukhusen kan få många fördelar av utvecklingen, bara grunderna finns på plats.

PDF
Morgondagens Servicelogistik God servicelogistik börjar på de kliniska avdelningarna  

Effektiv servicelogistik kan eliminera de flesta flaskhalsar på sjukhus.Insyn i arbetsflödet ger den överblick som behövs för noggrann planering utan kostsam och frustrerande spilltid. Men det kräver att man gör upp med telefonkulturen.

PDF
Morgondagens Vårdavdelning Morgondagens vårdavdelning är både effektiv och säker

På morgondagens vårdavdelning ingår personal, patienter och system i ett smidigt flöde. Patienten är i fokus, väntetider och onödiga steg är reducerade till ett minimum och alla har fullständig överblick hela tiden. Önskedröm eller verklighet? Snart är det verklighet.

PDF
Larmhantering Skapa en effektiv larmkjedja med automatiserade processer

Larmhanteringen på ett sjukhus är en komplex uppgift som ofta involverar flera personer som arbetar under stark tidspress. Därför finns det alltid risk för fel. Larmaviseringar med tydliga anvisningar som skickas direkt till personalens mobila handenheter ökar chansen för en korrekt och effektiv insats betydligt.

PDF
Patientsäkerhet Stärkt patientsäkerhet med distribuerade larm från medicinteknisk utrustning

Det blir allt vanligare med elektronisk utrustning på vårdavdelningar. Patientmonitorer och medicinteknisk utrustning ger möjligheter till bättre medicinsk vård men medför också att larmen blir fler, vilket innebär en risk för motsatt effekt – att vårdkvaliteten minskar. Distribuerade larm kan vara en lösning, men den ställer krav på kommunikationssystemet.

PDF