Safer for staff, safer for inmates.
Safer for staff, safer for inmates.

Tekniska larm för kriminalvården. När byggnaderna "pratar" - kan då de mobila handenheterna "höra" det?

Det kräver snabba åtgärder om det uppstår tekniska fel eller utrustningsfel på kriminalvårdsanstalten. Ascom står bakom en rad robusta och pålitliga lösningar som används i några av de mest krävande miljöerna på högsäkerhetsanstalter. 

Tekniska problem på kriminalvårdsanstalter kan utgöra ett allvarligt hot för personal, interner och allmänheten. Därför är det viktigt att tekniska larm distribueras snabbt och tillförligt till ansvarig personal för åtgärd. Med Ascoms tekniska larmlösningar går detaljrika larm direkt till teknikers och kriminalvårdares mobila handenheter. Ascoms tekniska larmlösningar gör kriminalvårdsanstalter säkrare och effektivare.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Robust kommunikation för krävande miljöerw

  Robusta mobila handenheter … beprövad integration och interoperabilitet … kontinuerlig support och backup. Det är bara några exempel på faktorer som gör att Ascoms tekniska larmlösning väljs för många säkerhetsklassade anläggningar över hela världen. Med en Ascom-lösning går larm från system och utrustning (värme, ventilation och luftkonditionering, hissar, rök- och brandsensorer, temperaturlarm osv.) direkt till fördefinierad personal. Om en mottagare inte svarar eller eller inte kan agera på larmet distribueras det till andra i en förutbestämd eskaleringskedja. Våra tekniska lösningar och fastighetslösningar fungerar i princip med all befintlig kommunikationsinfrastruktur eller tredjepartssystem, som t.ex. DECT, DECT-IP, WiFi och VoWi-Fi.

  Snabba fakta

  • Tekniska larm skickas i förutbestämda larmkedjor. Larm som inte åtgärdas tillräckligt snabbt eskaleras automatiskt till nästa utsedda mottagare i kjedjan.
  • Ascoms lösningar är skalbara och öppna. De integrerar i befintliga system och infrastrukturer och kan enkelt anpassas efter nya behov.
  • Ascom erbjuder kompletta lösningar, med allt från inledande bedömning av lokalerna till systeminstallation och löpande service, utbildning och underhåll på regelbunden basis.
 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-

  Beskrivning av arkitekturen

  Ascoms fastighetslarm och tekniska larm integrerar infrastruktur, mobila handenheter och programvara. Lösningarna är öppna och skalbara. De samverkar med de allra flesta system och kan anpassas över tid för att uppfylla förändrade behov. 

  Produkter

  De produkter som visas nedan är bara en del av Ascoms hela utbud av hård- och mjukvara. Klicka på ”Produkter” i huvudmenyn för att visa hela produktutbudet. Kontakta närmaste Ascomkontor eller Ascomrepresentant om du vill veta mer om specifika lösningar, produkter och tjänster från Ascom. 

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!