Ascom och Stockholms läns landsting skriver avtal om avancerat meddelandesystem för vårdkritisk kommunikation för Nya Karolinska Solna

Stockholms Läns Landsting (SLL) investerar 10,4 miljoner svenska kronor i ett avancerat meddelandesystem för vårdkritisk kommunikation från Ascom.

juni 26, 2014

Avtalet med Ascom som sker i samarbete med Telia, är en del av Stockholms Läns Landstings satsning på att uppföra ett nytt universitetssjukhus. Sjukhuset kommer att ha 630 vårdplatser och kommer att ligga i Solna. Budgeten för sjukhusets byggkostnad är 14,5 miljarder svenska kronor. Nya Karolinska Solna (NKS) kommer att ta emot de första patienterna under år 2016.

En effektiv och driftsäker infrastruktur för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) spelar en avgörande roll i modern hälso- och sjukvård. Efter gängse anbudsförfarande har Ascom fått förtroendet av SLL att förse det nya sjukhuset med system för hantering av meddelanden som gäller vårdkritisk kommunikation.

- Vi har en komplett lösning, lång erfarenhet, goda referenser och har i den här upphandlingen visat att vi är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ när det gäller modern kommunikationsteknik i vårdmiljöer, säger Aage Rask Andersen, Managing Director, Ascom Nordic.

Ascom har anlitat Telia som underleverantör för att hantera projektledning för implementeringen av systemet. Telia ansvarar även för fast och mobil telefoni på Nya Karolinska Solna.

- Ascom är en ledande leverantör av smarta lösningar för kritisk kommunikation inom vården och därför har vi valt dem som samarbetspartner. Det faktum att vi är ansvariga för fast och mobil telefoni för hela SLL och har många erfarna projektledare innebär att NKS i och med det här avtalet får en mycket bra kombination av två starka leverantörer säger Jan Pettersson, försäljningsdirektör offentlig sektor på Telia.

Det är inte enbart för nybyggnationer som vårdsektorn väljer att investera i framtidssäker teknik för meddelanden, larm och kommunikation. Vårdsektorn anpassar sig i allt högre utsträckning till ett mobilt arbetssätt, vilket leder till att många verksamheter måste se över sina befintliga lösningar för att kunna dra nytta av framtidens trådlösa och användarvänliga kommunikationssystem.

- Det här avtalet visar tydligt att Ascom har de rätta lösningarna för bättre arbetsflöden och kommunikation som höjer patientsäkerheten och ökar effektiviteten inom vården, avslutar Aage Rask Andersen.

Tillbaka