Möjligheten till effektiva arbetsätt inom vården

Myco 4

Genom att utveckla mobila lösningar inom hälso- och sjukvården har Ascom sedan 2014 underlättat och effektiviserat personalens arbete med hjälp av tekniska lösningar. Under förra året släpptes nästa generations sjukvårdsinnovation, Myco 4, en robust, desinficerbar smartphone i vilken fem enheters funktionalitet kombinerats

maj 28, 2024

Genom att utveckla mobila lösningar inom hälso- och sjukvården har Ascom sedan 2014 underlättat och effektiviserat personalens arbete med hjälp av tekniska lösningar. Under förra året släpptes nästa generations sjukvårdsinnovation, Myco 4, en robust, desinficerbar smartphone i vilken fem enheters funktionalitet kombinerats.

– Genom att minimera svarstiderna vid kommunikation med medicinsk utrustning, patienter och personal kan vi underlätta personalens arbete vilket förbättrar tillvaron även för patienterna, säger Patrick Björklund, Clinical Consultant på Ascom.

Personal i vårdmiljöAtt teknisk utrustning är en viktig del i dagens sjukvård råder det ingen tvekan om. Samtidigt alstrar dessa tekniska hjälpmedel massor av ljud, larm och inte sällan förvirring – något som genererar stress för personal och patienter i en miljö i vilken livsavgörande beslut ska tas.

I hela 70 år har Ascom skapat mobila lösningar för förbättrade arbetsflöden inom sjukvården. Det började med en personsökare framtagen i slutet av 50-talet. Sedan dess har de gått sida vid sida med forskning, samhället och sjukvårdens behov och drivit evolutionen av hållbar informations- och kommunikationsteknisk innovation framåt.

För tio år sedan valde Ascom att adressera behovet av en mobil lösning för effektiv och kritisk kommunikation inom dagens tekniskt tyngda sjukvård. På uppdrag av Ascom genomförde då chalmerstudenten Linnea Fogelmark ett examensjobb i vilket hon genom att följa vårdpersonalen kunde påvisa det stora behovet av att integrera olika system och larmfunktioner till en och samma enhet. Genom detta lanserades världens första sjukvårdssmartphone: Myco (My Companion) – en innovativ mobil lösning för förbättrade arbetsflöden som idag har över 100 000 användare på sjukhus över hela världen. Förra året togs nästa steg i evolutionen när fjärde generationens Myco-smartphone lanserades – utvecklad med teknologi för att passa in i sjukvårdsmiljön, öka kommunikationen, minimera stress samt hantera larm och data från medicinteknisk utrustning. Enheten är i kombination med Ascom Healthcare Platform kompatibel med infusionspumpar, ventilatorer och annan medicinteknisk utrustning, vilket gör att den passar hos allt från specialistkliniker till storskaliga sjukhus.

En hållbar arbetssituation på sjukhus handlar till stor del om att rätt teknisk information ska hamna hos rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Det handlar även om att personalen ska slippa konstanta störningsmoment som stjäl fokus från patientarbetet, alltså kärnverksamheten. Vad vi har sett är att en sjuksköterskas arbete kan bli så mycket mer hållbart genom att samla flera enhetsfunktioner i en enda mobil enhet

– Myco 4 är en 5-in-1-enhet. I kombination med Ascom Healtcare platform kan kommunikationen på avdelningen förbättras, ljudnivån och larmfrekvensen optimeras, kommunikationen öka samt att den även har en helt egen personlarmslösning för personalens säkerhet och det gemensamt minskar övergripande stress och skapar en tryggare vårdmiljö, avslutar Filip Wängqvist, Head of solutions.

Tillbaka

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.