Nu erbjuder Ascom inomhusspårning I realtid för hälso- och sjukvårdssektorn

Tack vare ett strategiskt samarbete mellan Ascom och STANLEY Healthcare Solutions får svenska sjukhus och vårdboenden nu tillgång till avancerade lösningar för positionering i realtid. Snabb lokalisering av patienter och medicinsk utrustning ökar säkerheten väsentligt och ger effektivare arbetsrutiner inom vården.

januari 12, 2016

STANLEY Healthcare Solutions är en av världens ledande leverantörer av RTLS-system (Realtime Location Systems). Företaget levererar inte bara de fysiska positionstaggarna och den programvara som behövs för de matematiska beräkningarna utan även en Business Intelligence-plattform för uppställning av regler och whatif-scenarier. Dessa lösningar kan nu integreras helt med Ascom Unite Messaging Suite, som styr patientkallelser, larm och kommunikation på sjukhus och vårdboenden. Därmed kan vårdpersonalen utöver kallelser och larm även ta emot tillhörande lokaliseringsinformation direkt i handenheten.

Det finns många användningar för RTLS-tekniken inom vården. En självklar möjlighet är att förse patienter och boende med trådlösa larmsändare så att de kan röra sig fritt och ändå vara säkra på att snabbt få hjälp med en kallelse eller ett larm. Även medicinsk utrustning kan med fördel märkas med positionstaggar. Hjärtstoppsteamet kan till exempel slippa ägna dyrbara och ibland livsviktiga minuter åt att leta efter en defibrillator genom att de samtidigt med larmet får information om var den närmaste enheten finns.

– Hela tanken är att komplettera den information personalen redan får via sina handenheter med positionsuppgifter. Utöver att säkerheten blir betydligt bättre är det en enorm lättnad i en stressig vardag, att slippa ägna tid åt att leta. Det är dessutom en stor driftsekonomisk fördel. På många institutioner investerar man i extra utrustning för att undvika situationer där personalen inte kan hitta den droppräknare som behövs eller någon annan utrustning som inte har ställts tillbaka på rätt plats. Positionstaggar på den medicinska utrustningen löser det problemet, säger Rune Roed Schøler, produktchef hos Ascom.

Den integrerade lösningen från Ascom kan också användas mer proaktivt. Det går till exempel att ställa upp regler som gör att personalen automatiskt meddelas om antalet fusionspumpar eller annan utrustning på avdelningen hamnar under en fastställd gräns. Personalen kan även söka efter personer eller utrustning direkt från sina handenheter, till exempel en patient som ska till en undersökning eller en kollega som ska delta i samtal med anhöriga.

– Det är BI-funktionaliteten som ger de extra möjligheter som är skälet till att vi har valt lösningen från STANLEY. Den ger oss ett heltäckande stöd för arbetsrutinerna och gör att det går att arbeta effektivare, med patienten eller den boende i centrum, säger Rune Roed Schøler.

Ascoms danska avdelning har ett litet försprång i förhållande till övriga länder eftersom man i Danmark redan har infört RTLS-tekniken från STANLEY på åtta vårdboenden. Det globala avtalet garanterar interoperabiliteten mellan de båda plattformarna.

 

Om STANLEY Healthcare Solutions

STANLEY Healthcare Solutions har levererat RTLS-lösningar till över 5000 sjukhus och 12000 vårdinstitutioner. Lösningarna gör det möjligt att erbjuda förstklassig vård ur flera viktiga aspekter: patientsäkerhet, trygghet och skydd, miljöövervakning, klinisk drift och kliniska arbetsrutiner samt logistikstyrning och förvaltning av tillgångar. STANLEY Healthcare Solutions är en del av Stanley Black & Decker, Inc. Läs mer på stanleyhealthcare.com. Följ STANLEY Healthcare på FacebookTwitter och YouTube.

Tillbaka