Patienten är en unik systemdörröppnare

Sjukhusets många system bågnar av patientuppgifter. Varför inte göra dem tillgängliga där de behövs, så att arbetsflödet på sjukhusavdelningarna kan löpa smidigare och mer effektivt? Nyckeln till systemet finns redan: det är patientens ID.

december 7, 2017

När ska jag till röntgen? Har det kommit svar på mina blodprover? Det mest vanliga är att sjuksköterskan måste gå till datorn för att hitta svaret. Det betyder att personalen använder mer av sin knappa tid åt att gå fram och tillbaka mellan patienten och expeditionen i stället för åt patientvård.

Men så behöver det inte vara. I dag har sjukhusen stora mängder patientuppgifter som tillsammans ger en heltäckande bild av varje enskild patient. Det skulle finnas mycket att vinna både när det gäller effektivitet och patientsäkerhet om det gick att göra en del av uppgifterna tillgängliga för personalen i själva vårdsituationen. 

Fördel med att koppla ID till lösningen för patientkallelse
Ofta finns patientuppgifterna i systemsilos och kan vara svåra att komma åt mellan enheter. Men genom att koppla patientens ID till lösningen för  patientkallelse kan man riva en del av murarna och underlätta många arbetsrutiner.

- Patientens ID kan fungera som en systemnyckel för patientuppgifterna. Redan när sjuksköterskan får en patientkallelse på sin handenhet ser hen från vilken patient den kommer. Patientens namn visas, vilket redan det ger en mer personlig vård. Via patientidentiteten har sjuksköterskan dessutom tillgång till journaler på sin handenhet, kan svara på patientens frågor och se särskilda omständigheter, såsom isolering eller allergier. Det bidrar till att optimera vården och minimera risken för fel, säger Jesper Mathiesen, Nordic Portfolio Manager Hospitals hos Ascom.

Minska behovet av att läsa på om patienterna
Vissa invänder kanske att sjuksköterskan känner sina patienter. Men dagens kortare vårdtider gör att det blir allt mer ovanligt. I stället har handskrivna minneslappar blivit ett av sjuksköterskornas viktigaste arbetsredskap, och de ägnar också mycket tid åt att läsa in sig på patienterna. En undersökning som gjordes av analysföretaget Wilke visade att en sjuksköterska använder en timme av sin arbetsdag åt att läsa på om patienter.

- Om sjuksköterskorna har tillgång till patientuppgifterna när de har behov av dem kan de använda tiden smartare och vara mer tillgängliga för patienterna. Samtidigt är patientuppgifterna alltid helt uppdaterade, vilket ger större säkerhet och förutsättningar för optimal vård, säger Jesper Mathiesen.

Patientinsikt gör det lättare att prioritera rätt
Ett bättre utnyttjande av patientuppgifterna kan även vara en fördel i ett annat viktigt sammanhang: som beslutsstöd i situationer som kräver en prioritering. Det kan till exempel vara när två patienter kallar samtidigt. Vilken patient ska ses till först? Genom att koppla information från relevanta källor till patientkallelsen får personalen insikter som hjälper dem prioritera rätt. 

- Det kan vara data från övervakningsutrustning som presenteras tillsammans med patientkallelsen. Det är troligen rimligt att prioritera den patient vars värden har förändrats framför den vars status är oförändrad eller som inte står under övervakning. Det går att visa många typer av information tillsammans med patientkallelsen så att beslutsstödet blir så bra som möjligt. Det kan till exempel vara information om fallrisk. Om det kommer kallelser från två patienter samtidigt och det finns uppgift om stor fallrisk för den ena bör den patienten ses till först, säger Jesper Mathiesen.

Inbyggd datasäkerhet
- Man kan också tänka sig att sjuksköterskans position kopplas till patienten, så att en lista med väntande arbetsuppgifter visas när sköterskan är i patientens rum och kan passa på att utföra så många som möjligt av dem. Det finns många spännande möjligheter här. Det viktiga är att den extra informationen är värdefull för sjuksköterskan i situationen och ger underlag för prioritering, säger Jesper Mathiesen. Han betonar också att alla personuppgifter hanteras med hög säkerhet.

Ascoms lösningar krypterar automatiskt alla patientdata när de överförs från informationskällan till en mobil enhet. Risken för att obehöriga får tillgång till data är samtidigt minimal, eftersom Ascom bara sänder larm och kallelser direkt till den tilldelade vårdpersonalen.

Keep it simple
Även om patientens ID i princip kan ge tillgång till alla system och uppgifter på en mycket finmaskig nivå rekommenderar Jesper Mathiesen att man håller sig på ett övergripande plan för att inte förlora överblicken. .

- Det är en balans som kräver såväl klinisk kunskap som systemkunskap. Det viktiga är att ge personalen ett användbart verktyg som ger stöd i deras och patienternas vardag, säger han.

Tillbaka