Patrick bygger en bro mellan vårdpersonal och tekniker

maj 25, 2021

Patrick är därför en av våra bästa kliniska rådgivare. Han har själv upplevt den intensiva vardagen på en sjukhusavdelning samtidigt som han har personlig erfarenhet av de utmaningar det innebär att införa ny teknik inom vården.

– Det är en oerhörd press på vårdpersonalen. Utmaningarna är många, men avbrotten är ett återkommande tema och det faktum att man hela tiden springer omkring och letar efter något eller någon tar tid från patienterna och huvuduppgiften som vårdpersonalen alltid prioriterar – patientvården. Det finns tekniska lösningar som kan avhjälpa detta, men även om man som vårdanställd gärna vill bli hjälpt finns det ofta ett motstånd mot det som är nytt. Vi människor gillar inte förändringar, oavsett om de är stora eller små, och nya system medför alltid nya arbetsrutiner. Min viktigaste uppgift är att ha en nära dialog med vårdpersonalen under hela processen och säkerställa att de får en lösning som de upplever som meningsfull, säger Patrick Björklund.

Patrick har deltagit i stora integrationsprojekt på bl.a. Lunds Universitetssjukhus, Nya Karolinska och Uppsala Akademiska i Sverige, Haukeland Universitetshospital i Norge och Rigshospitalet i Danmark. Det är dessa erfarenheter han drar nytta av när han är ute som klinisk rådgivare.

– Många system idag utvecklas utan input från vårdpersonal eftersom företagen inte har kliniska resurser, och om de har det så är det ofta baserat på kliniska erfarenheter från USA. De passar tyvärr inte in på våra marknader. Därför måste systemen åtminstone vara lätta att anpassa, men det kan aldrig ersätta den nära dialogmed vårdpersonalen om man vill ha ett system som är till nytta i vardagen för dem, säger Patrick Björklund.

Patrick och kollegorna i det kliniska konsultteamet är med från första början i alla våra projekt.

– Vi är med under hela resan, från sonderingsfasen när vi är ute på avdelningarna och lyssnar och analyserar. Sedan återkommer vi till vårdpersonalen med en arbetsflödesanalys, som ligger till grund för konfigurationen av lösningen. Vi är också med och testar lösningen tillsammans med personalen och ger återkoppling till teknikerna om eventuella ändringar. Dessutom sköter vi all utbildning och inte minst uppföljningen efter driftsättning. Det viktigaste för oss är att personalen får en lösning som de upplever meningsfull, som uppfyller deras behov och som de vill använda, säger Patrick Björklund. 

Tillbaka