Så hanterar du det ökande flödet av appar

Smartphones snabba intåg på sjukhusen öppnar en värld av nya möjligheter med appar som stödjer det kliniska arbetet. Att ha patientinformationen direkt i handen i vårdsituationen ger möjligheter till både bättre effektivitet och mer patienttid. Men det kräver styrning – annars förlorar man överblicken.

oktober 8, 2017

Hälso- och sjukvårdssektorn investerar i dag massivt i ny teknik som ska modernisera arbetsrutinerna och förbättra patientsäkerheten. Smartphones finns på många sjukhus inköpslistor eftersom de jämfört med personsökare och traditionella handenheter ger nya möjligheter att jobba smartare.

En av de viktigaste fördelarna är att det går att skicka larm och meddelanden direkt till personalens rockfickor. Det sparar många vändor till datorn på expeditionen, och samtidigt slipper man krånglet med många olika inloggningar och lösenord till de olika systemen.

- Nya appar lanseras hela tiden, som ger nya möjligheter till smidigare arbetsrutiner med patienten i centrum, säger Rune Schøler, Nordic Portfolio Manager Technology i Ascom

Appar kan vara en administrativ utmaning
Ascom är en stor och välkänd leverantör av kommunikationslösningar för hälso- och sjukvården och har bland annat utvecklat den specialdesignade smartphonen Ascom Myco, med appar både till den och vanliga smartphones. Som ett led i utvecklingsarbetet följer Ascom den kliniska personalens arbetsrutiner noga. Genom det samarbetet har det blivit tydligt för båda parter att de många appar personalen exponeras för kan innebära administrativa utmaningar för den redan arbetstyngda personalen. 

-Alla leverantörer av system och utrustning vill ge personalen tillgång till just deras produkt i en app. Det sker i bästa välmening, men mängden appar och uppdateringar är nu så stor att personalen ofta förlorar överblicken och riskerar att missa viktiga meddelanden, säger Rune Roed Schøler. 

Prioritering och strukturering av informationen hjälper personalen
Betyder det att smartphones och appar inte har någon framtid inom sjukvården? Jodå, det har de, men innehållet kan med fördel styras. Det gäller de olika enskilda apparna, som behöver prioriteras efter relevans och i förhållande till varandra. Det gäller även i förhållande till det samlade informationsunderlaget, där appar och andra tillgängliga uppgifter om personalen och arbetsuppgifterna bör samverka intelligent. 

-All information är inte alltid relevant. I stället för att okritiskt sprida appar och push-notiser till personalen från alla håll ska vi hjälpa dem prioritera och säkerställa att de får konsekventa och strukturerade uppgifter och meddelanden vid rätt tid. Det kan ske genom intelligenta integrationer, filtreringar och prioriteringar som utgår från personalens konkreta vardag, säger Rune Roed Schøler, och påpekar att det annars finns risk för att personalen upplever apptrötthet..

Apptrötthet kan bli ett allvarligt problem
-Man talar redan nu om apptrötthet som ett nytt begrepp, analogt med larmtrötthet, som redan är ett utbrett fenomen inom sjukvården. Båda begreppen har uppkommit i kölvattnet av ny teknik som ger förutsättningar för smidigare arbetsrutiner men även har stora konsekvenser för patienter och personal, säger Rune Roed Schøler. Han fortsätter:

-Vi har sett det med investeringarna i medicintekniska produkter som gör att det går att övervaka patienterna bättre. Här blir mängden larm så stor att personalen blir döva för larmen eller larmtrötta och riskerar att förbise viktiga larm. Enligt mitt sätt att se har leverantörerna till sjukvården en skyldighet att se till att samma sak inte händer med apparna. Vi ska använda de nya tekniska möjligheterna för att förbättra förhållandena inom sjukvården. Det kan vi göra bland annat genom att skapa intelligenta styrsystem som skapar relevans i informationsdjungeln, säger Rune Roed Schøler.

Tillbaka