Skapa en effektiv larmkedja med automatiserade processer

Larmhanteringen på sjukhus är en komplex uppgift. Den involverar ofta flera personer som arbetar under stor tidspress, och därför finns det alltid risk för att fel uppstår. Ett larmsystem baserat på automatiserade processer och instruktioner ökar avsevärt chansen för en korrekt och effektiv insats.
Men hur långt kan automatiseringen drivas? Vad kan automatiseras och vilka stödfunktioner ska man välja?

september 1, 2019

Den här guiden bygger på vår mångåriga erfarenhet inom området och innehåller fem steg som hjälper er att välja en optimal larmlösning.

Steg 1. Sätt dig in i mottagarens situation
En automatiserad larmkedja innehåller många processer och involverar många personalfunktioner. Det är viktigt att lägga nödvändig tid och resurser på att kartlägga alla processer, rutiner, backupprocedurer och användare innan ni börjar utvärdera konkreta systembehov. Sätt upp en realistisk tidsram och utse rätt team för denna inledande men viktiga uppgift. Enligt vår erfarenhet underskattas ofta tidsåtgången för detta arbete.

Steg 2. Analysera hela säkerhetskedjan
Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. När larmsystemet baseras på automatiserade processer är både personalen och patienterna helt beroende av att alla led i kedjan fungerar. Det är viktigt att personalen i akutteamet kan bekräfta att larmet är mottaget och accepterat och att ingen eskalering behövs. Därför är kvittering en av de centrala funktionerna i larmsystemet.

Steg 3. Utvärdera relevanta backupfunktioner
Vad ska ske om larmkedjan fallerar? Alla larmsituationer utvecklas inte som planerat. Därför bör larmsystemet kunna hantera avvikelser, till exempel om nyckelpersoner inte kvitterar larm eller om nödvändig utrustning saknas. Detta kan ske genom att larmkedjan kompletteras med automatiska och manuella eskaleringsrutiner och larmaviseringarna utökas med nödvändiga instruktioner.

Steg 4. Bedöm behovet av stödfunktioner
Vissa larmsystem innehåller automatiska stödfunktioner. Funktionerna kan ersätta handskrivna minneslappar eller muntliga överenskommelser och ge mer exakta och lättförståeliga instruktioner. De hjälper till att säkerställa ett snabbare flöde och minimerar risken för fel och missförstånd i larmkedjan.

Steg 5. Överväg att samla alla larm i ett system
Hur hanterar ni de kliniska larmen och tekniklarmen? På många sjukhus är de implementerade i separata system. Erfarenheten visar dock att det finns stora ekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar med ett samlat system för både kliniska akutlarm och byggnadsrelaterade larm, exempelvis hisslarm, inbrottslarm, anrop från entrén, brandlarm m.m.

Tillbaka