Smartphones för vårdpersonal fungerar bättre i kliniska miljöer

Det ligger nära till hands att välja de enklare konsumentmodellerna av smartphones när de traditionella handenheterna ska ersättas. Många känner till dem utanför jobbet, de är billiga och det finns mängder av appar till dem. Så varför överväga specialdesignade alternativ?

december 9, 2017

Smartphones står på inköpslistan på många sjukhus. Det finns goda skäl till det, eftersom de har många fördelar. Attraktiv ekonomi, smidig implementering och ett kontinuerligt flöde av appar som säkerställer att telefonerna inte blir föråldrade. Varför tveka?

Det ser ut som en självklar, förnuftig och säker investering. Men det låga inköpspriset för vanliga smartphones kan bli en dyrköpt erfarenhet i längden eftersom de inte är utvecklade för sjukvårdens speciella behov och därför kräver omfattande anpassningar. Det behövs inte med de specialdesignade modellerna. De kostar mer i inköp, men de har i gengäld massor av funktioner som är särskilt anpassade för de faktiska behoven ute på klinikerna.

98 procent räcker inte
- Det är helt andra spelregler som gäller på sjukhus jämfört med på ett vanligt företag. Det finns väldigt många akutsituationer, när tiden är en kritisk faktor, och sedan tillkommer hela området kring patientsäkerhet, där det inte finns utrymme för några kompromisser. Därför måste smartphones vara fullständigt tillförlitliga i alla situationer, alltid. Det får inte hända att batteriet tar slut i sjuksköterskans smartphone under ett skift eller att den slutar fungera för att det kommer in sprit under höljet, säger Rune Roed Schøler, Nordic Portfolio Manager Technology hos Ascom.

Det finns många situationer ute på klinikerna som enklare smartphones inte är byggda för. Batteritiden är en faktor. Hållbarheten är ett annat område där vanliga smartphones kommer till korta. Hanteringen på en sjukhusavdelning ställer stora krav på en smartphone. Den ska tåla att spritas av med jämna mellanrum och att tappas i golvet flera gånger om dagen.

- Det är en hektisk miljö, och smartphonen ligger löst i rockfickan, det är så verkligheten ser ut. Med tanke på hur lite det behövs för att glaset på en enklare smartphone ska spricka finns det skäl att bli lite nervös. Det kan tillkomma många extra utgifter för reparationer och byten, som man inte ser i inköpsfasen, säger Rune Roed Schøler.

Krånglig integration med kliniska system
Även när det gäller integrationen kan obehagliga överraskningar vänta. Hela tanken med att använda enklare smartphone som informationsnav kan vara svår att förverkliga. Och det är ju just här de verkligt stora fördelarna med att byta från traditionella handenheter till smart teknik finns. Via middleware, gränssnitt till kliniska system, kommunikationssystem och medicintekniska produkter kan smartphones för vårdmiljö ge personalen möjlighet att arbeta effektivare och mer patientfokuserat. Om man väljer en enklare smartphone sker integrationen via appar, och man måste hela tiden lägga till nya appar när nya behov uppstår.

- Det finns risk att man i slutänden står där med en oöverskådlig ”spagettistruktur” och att användarupplevelsen aldrig blir optimal. Smartphones är mycket mera än bara en telefon och det är i den egenskapen de fungerar och interagerar med omvärlden. Enklare smartphones är inte konstruerade för att integreras i kliniska system. Därför krävs det en massa krångliga anpassningar. Vad fungerar för användarna? - Jag har stor förståelse för att enklare smartphones tilltalar beslutsfattarna på sjukhusen, men man måste utvärdera om de fungerar optimalt i användarsituationen. Vi ägnar väldigt mycket energi och resurser åt att följa vårdpersonalen i vardagen för att vi ska kunna utveckla funktioner som fungerar för dem. Därför finns det specialbyggda smartphones som till exempel har klips och överfallslarm.

De uppfyller vissa konkreta behov
– bland annat att telefonen inte ska ramla ur fickan när man böjer sig och att man snabbt och enkelt kan tillkalla hjälp i kritiska situationer. Det är viktigt att ta hänsyn till sådana aspekter när man ska välja den bästa lösningen, avslutar Rune Roed Schøler.

Tillbaka