Västra götalandsregionen väljer IP-dect-teknik från Ascom

–Samtliga 18 sjukhus får enhetlig plattform för samtal, larm och meddelanden

Nu ansluter sig sjukhusen i Borås, Skene och Alingsås till de verksamheter inom landstinget som använder trådlös kommunikationsteknik från Ascom.

maj 26, 2021

- I och med detta har alla sjukhus inom landstinget i Västra Götaland en enhetlig plattform för telefoni, meddelanden och larm, säger Daniel M Andersson, Ascoms kundansvarige för sjukhus i den västra regionen.

Verksamheterna i Borås, Alingsås och Skene får i likhet med de andra sjukhusen i regionen IT-infrastruktur för kommunikation under ledning av systemintegratören TDC i samarbete med landstingets IT-avdelning. Totalt kommer cirka 16 000 av medarbetarna i landstinget använda Ascom d62, en IP-DECT-handenhet för samtal, meddelanden och larm. Handenheten d62 är speciellt framtagen med hänsyn till att arbetsmiljön inom sjukhus, säkerhetsinstitutioner och industri ofta är tuff utifrån såväl säkerhetstänkande som fysisk arbetsmiljö.

- Vår lösning gör hela vårdprocessen mer effektiv och vi är mycket glada att fått förtroendet att modernisera Västra Götalandsregionens kommunikationssystem. Att få rätt information på rätt tid och på rätt plats inom sjukhusen leder dessutom till ökad patientsäkerhet, säger Daniel M Andersson på Ascom.

Ascoms meddelande- och larmfunktioner integreras med sjukhusens IP-växlar från Cisco via Ascoms flexibla plattform Unite Connectivity Manager (Unite CM). Den öppna IP-baserade arkitekturen ger stor skalbarhet och stöder nuvarande system lika effektivt som den är redo för framtida utbyggnad.

Arbetet med att fasa ut landstinget i Västra Götalands äldre kommunikationsteknik mot framtidens trådlösa teknik påbörjades 2012. I Västra Götaland finns 18 sjukhus, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som den största vårdverksamheten i regionen. Av de cirka 50 000 anställda arbetar närmare 90 procent inom hälso- och sjukvården. Sedan tidigare används Ascoms lösningar på Sahlgrenska och flera andra stora vårdgivare i regionen, exempelvis Skaraborgs Sjukhus. Implementeringen av Ascoms lösning på sjukhusen i Borås, Alingsås och Skene kommer att vara färdigställd under 2014.

Tillbaka