Ascom och COVID-19

Vi är engagerade i att stödja våra kunder i denna utmanande situation. Ascom har beredskapsplaner och vi vill informera våra kunder så bra som möjligt. Situationen med Covid-19 följes noggrant på lokal och global nivå. Vi säkerställer vår leveranskedja genom nära samarbete och daglig granskning mellan Ascom och våra leverantörer.

januari 1, 2021

För närvarande ser vi ingen påverkan på förväntade kundleveranser och räknar med att kunna hantera situationen i framtiden.

Vi följer de fakta och råd som anges av Folkhälsomyndigheten och följer deras regler för infektionsbekämpning. I framtiden kommer vi att ha de flesta möten över Skype och telefon. Vi har också vidtagit beredskapsåtgärder om några av våra kontor påverkas. Vi är inställda på extern åtkomst via VPN för alla anställda och har möjlighet till extern felsökning av kundinstallationer vid behov.

Vår huvudfokus är att stödja våra kunder i en utmanande situation och våra medarbetares säkerhet.

Tillbaka till kampanjöversikt