Den digitala IVA

Covid-19 har betonat behovet av ett mer digitalt sjukvårdssystem. Hur kan integrerade databehandlingssystem för patienter med inbyggt kommunikationsstöd öka kvaliteten och noggrannheten i medicinska journaler och lägesmedvetenhet, samt minska frekvensen av medicinska fel och hjälpa till att bedöma patientens tillstånd?

januari 17, 2021

Vad pandemin har belyst inom intensivvården

Högsta prioritet på intensivvårdsavdelningar (IVA) är att ge rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt. Pandemin har hjälpt till att belysa de utmaningar som intensivvårdsavdelningar världen över kämpar med: Utöver problemen med att planera arbetsstyrkan är arbetsflödena ineffektivt organiserade och systemen inte tillräckligt flexibla när läget snabbt förändras. Allt detta påverkar vårdkvaliteten.

Framtiden: realtidsbaserade stödsystem

Integrerade system för patientdatahantering med kommunikationsstöd kan förbättra journalernas kvalitet och korrekthet, öka situationsmedvetenheten, minska förekomsten av medicinska fel eller underlätta bedömning av patientens tillstånd.

Sjukvårdspersonal använder realtidsbaserade stödsystem inte bara för att fjärrövervaka patienternas vitalparametrar utan även för att relatera dem till andra faktorer – som medicinering. Kliniska beslutsstödsystem och integrerade medicintekniska larm kommer att effektivisera arbetsflödena i kritiska situationer.

Tillbaka till kampanjöversikt

Ladda ned white paper High-reliability-ICU

Ladda ned