AirStrip® är en mobil plattform som integrerad med Ascom erbjuder en heltäckande lösning för larmhantering och fjärrövervakning.

Ascom och AirStrip® har tillsammans skapat en lösning för att mobilisera larm med Ascom Unite Axess och för att enkelt komma åt kliniskt relevanta, direktsända EKG-kurvor på en smartphone via AirStrip ONE®-applikationen.

AirStrip ONE®-plattformen förändrar hur klinikpersonal interagerar med och vårdar patienter. AirStrip ONE är FDA-godkänd, CE-märkt och antagen av ledande sjukvårdssystem och möjliggör driftskompatibilitet mellan olika system, data och enheter i hela företaget. Resultatet: vårdgivare får en mer komplett bild av patientens hälsa vid vårdtillfället, oavsett var de befinner sig. AirStrip ONE-plattformen är oberoende av leverantör och datakälla och kopplar samman information, människor och arbetsflöden över hela vårdkedjan samtidigt som den bevarar befintliga teknikinvesteringar.

Om AirStrip

AirStrip® gör omvälvande och varaktiga förbättringar i den globala sjukvården genom att skapa innovativ teknik som underlättar för klinikpersonal att samarbeta och vårda patienter. AirStrip erbjuder en komplett företagsomfattande plattform – oberoende av leverantörer och datakällor – för mobil driftskompatibilitet som främjar vårdsamarbete och fungerar som en katalysator för innovation av vårdsystem. Med djupgående klinisk expertis och starka rötter inom mobil teknik och dataintegrering förstärker AirStrip ledande sjukvårdssystem i takt med att branschen utvecklas i snabb takt.

 

  • Ladda ned
Ascoms och AirStrips gemensamma lösningsöversikt
Ascoms och AirStrips gemensamma lösningsöversikt
Ladda ned
Tillbaka till partner

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.