Imprivata, det digitala identitetsföretaget för hälso- och sjukvården, tillhandahåller identitets-, autentiserings- och åtkomsthanteringslösningar som är specifikt utformade för att lösa vårdens unika utmaningar relaterade till arbetsflöden, säkerhet och efterlevnad.

Klinisk personal behöver ofta komma ihåg åtta eller fler lösenord till olika program. Bästa säkerhetspraxis kräver att dessa lösenord är unika, starka och ändras ofta. Utan enkel inloggning (Single Sign-On – SSO) är det inte undra på att läkare skriver ner lösenord, klistrar fast dem på bildskärmen eller helt enkelt glömmer bort dem.

Tillbaka till partner

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.