Referenscase

ascom-image-

I praktiken fungerar tekniken annorlunda än på pappret

Vi kan utveckla avancerade lösningar, men om inte användarna upplever tekniken som ett mervärde kommer systemen aldrig att fungera som det är tänkt. 

Södertälje Sjukhus lägger grunden för framtidens sjukhus

Med en investering i miljardklassen förverkligar Södertälje Sjukhus sina visioner för framtidens sjukhus. En omfattande renovering och utbyggnad skapar en modern sjukhusmiljö med ....

Kuopio University Hospital, Finland

Genom att skapa en tyst, trygg och omsorgsivande miljö kan man uppnå bättre kliniska resultat samtidigt med, att banden mellan föräldrar och för tidigt födda barn stärks mellan föräldrar och barn och kortar vistelsen.